Betalingsprotocol Cuescore

Deelnemers maken het bedrag over via Cuescore. Transactie- en verwerkingskosten zijn onderdeel van het inschrijfgeld dat vooraf is vastgesteld. De speler is pas ingeschreven als zijn naam gepresenteerd wordt in Cuescore. Daarmee wordt ook zijn positie in het overzicht van deelnemers bepaald.

Indien de speler na de betaling niet in het overzicht staat, zal de organisatie zijn inschrijfgeld niet ontvangen. In deze situatie moet de speler zich opnieuw inschrijven. Het bedrag dat initieel is overgemaakt wordt binnen 5 werkdagen weer gestorneerd op de rekening van de deelnemer.

Reservelijst

Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunnen spelers zich opgeven als een reserve voor het toernooi. Ook hier geld dat zij het inschrijfgeld moeten overmaken naar de organisatie om officieel als reserve vermeld te zijn. Ook de positie op de reservelijst wordt hier door bepaald.

Na het sluiten van de inschrijving zal op basis van deze lijsten het uiteindelijke veld opgesteld worden. Spelers die uiteindelijk niet deelnemen aan het toernooi krijgen binnen 5 werkdagen na het toernooi hun inschrijfgeld terug, daar wordt in die periode contact over opgenomen.

Afmeldingen

In het geval dat een speler zich moet afmelden, zal de organisatie het inschrijfgeld terugstorten. Daarvoor wordt net zoals de reservelijst contact over opgenomen binnen 5 werkdagen na het evenement.

Er zijn drie verschillende scenario’s voor het afmelden:

Meer dan 7 dagen voor de loting

De loting wordt rond 18:00 gedaan de dag voor het toernooi. Spelers die meer dan 7 dagen voor de loting afmelden, krijgen het totale inschrijfgeld terug.

Minder dan 7 dagen voor de loting

Spelers die zich met nog minder dan 7 dagen voor de loting afmelden hebben een administratieve heffing van €5,-. Deze betaling wordt binnen 5 werkdagen na het toernooi verwerkt, hier wordt dan contact over opgenomen.

Afmelding na de loting

Spelers die zich afmelden nadat de loting heeft plaatsgevonden, krijgen hun inschrijfgeld niet meer terug. De organisatie heeft het recht om dan alsnog iemand van de reservelijst deel te laten nemen.

Onafgemeld afwezig

Ook in de situatie dat een speler niet aanwezig is op het evenement, heeft hij geen aanspraak meer op het inschrijfgeld.

Buitenland

Spelers uit het buitenland die niet kunnen betalen in Cuescore door problemen met het profiel of de betalingsmethode, kunnen het geld contant overmaken naar de organisatie. Daarvoor moet er eerst contact opgenomen worden met de organisator. De positie van de deelnemer wordt bepaald op het moment dat de betaling is ontvangen.

Verder zijn alle bovenstaande regels van toepassing.